Stop-yhdistys ja Fatima

Vaikka STOP Stop Maailman tuhoamiselle –yhdistys on universaalinen, tieteellinen, kulttuuriin, politiikkaan, uskontoon ja rotuun sitoutumaton, se liittyy läheisesti paikkaan, jossa ensimmäinen kerran sain inspiraation tämän järjestön  perustamiseksi. Siksi Neitsyt Mariasta tuli  luonnollisesti STOP-järjestön suojelija.

Ilmestyksissään Neitsyt Maria varoitti selkeästi ensimmäisen ja toisen maailmansodan vaarasta. Sitten hän puhuu mahdollisesta kolmannesta, vakavammasta konfliktista, joka saattaa tapahtua, mikäli ihmiset eivät käänny hyvään. Hän sanoi myös, että olisi helpompaa ratkaista jännityksiä, jos Venäjä tulisi pyhitetyksi hänelle.

Uskon, että yhteistyömme korkeampien hengellisten olentojen kanssa voi auttaa saavuttamaan rauhantavoitteemme tänä ihmiskunnalle vaikeana aikakautena.

Tukijat: STOP Maailman tuhoamiselle –yhdistys