Tiede ja usko
Rukouksen energeettinen voima

Keppe toteaa teoksessaan Uusi Fysiikka – Oikeinpäinkäännetty Metafysiikka: Kun kaksi ihmistä tai useampi  kokoontuu hyvyyden,  totuuden ja kauneuden  nimissä, he resonoivat perimmäiseen, pyhään energiaan, joka toimii transsendentaalisella tasolla ja he kykenevät  jo tässä elämässä toteuttamaan asioita, joita on pidetty mahdottomina.

Uskon, että on tullut aika liittyä yhteen ja sisimmästämme käsin toimia näiden kosmisten voimien mukaan. Vain siten voimme välttää pahimman, joka rotuun ja uskontoon katsomatta koituisi sekä itsemme että  kaikkien  lähimmäistemme vahingoksi.

Tukijat: STOP Maailman tuhoamiselle –yhdistys