Faran
Vetenskap
Föreningen STOP och Fatima
Helgandet
Kontakt

Riskerna av ett tredje världskrig

Vi lever under ständigt hot av ett tredje världskrig – som denna gång skulle innebära ett atomkrig, med katastrofer omöjliga att ens föreställa sig. Vilken oroshärd som helst, i ett redan spänt konfliktområde, skulle kunna utvecklas till en världsomfattande konflikt. Du är säkert redan medveten om allt detta, eftersom information är tillgänglig via traditionella – och än mer genom alternativa media.
Onda mänskliga och andliga krafter agerar konstant mot mänsklighetens väl, och till fördel för sina egna ondsinta intressen.

Då uppkommer frågan, vad kan vi göra för att stoppa detta?


Stödorganisation: Organisationen STOP