Faran
Vetenskap
Föreningen STOP och Fatima
Helgandet
Kontakt

Vetenskap och tro

Bönens energetiska kraft.

Norbeto Keppe påstår i sin bok ”Den nya fysiken, baserad på den desinverterade metafysiken” att ”om två eller flera är samlade för att förverkliga det som är gott, sant och vackert, så kommer de i resonans med essentiell eller gudomlig energi. Denna verkar på en transcendental nivå, som gör det möjligt att förverkliga det man tidigare trott vara omöjligt – även här på jorden.”

Tiden är nu inne att komma tillsammans för att förlösa dessa kosmiska krafter i vårt inre, och därigenom försöka undvika att värre saker inträffar, som drabbar våra medmänniskor inom alla raser och religioner.


Stödorganisation: Organisationen STOP