Faran
Vetenskap
Föreningen STOP och Fatima
Helgandet
Kontakt

Organisationen STOP och Fatima

Även om vi är en universell, vetenskaplig och kulturell organisation utan religiös eller politisk tillhörighet, så är Stoppa förstörelsen av världen och dess rötter intimt förknippade med staden Fatima. Det var där som jag först fick insprationen att grunda denna organisation. Detta ledde till att vi valde Jungfru Maria till STOP:s skyddshelgon. Jungfru Maria har i sina uppenbarelser varnat mänskligheten före utbrotten av både det 1:a och 2:a världskriget. Senare har hon talat om faran för en 3:e större konflikt, som skulle bli ännu allvarligare än de tidigare. Hon underströk att detta skulle vara oundvikligt om inte människorna omvänder sig till godhet. I Fatima gav hon rådet att om Ryssland kunde helgas till Henne, så skulle lösandet av spänningsläget i världen underlättas. I dessa för mänskligheten så svåra tider, anser jag att det är endast genom att arbeta tillsammans med varandra och med högre andliga väsen, som vi kan förverkliga målet för fred.


Stödorganisation: Organisationen STOP